ER ZIJN VEEL GOEDE REDENEN OM EEN HANDPOP TE GEBRUIKEN

Binnen scholen, kinderdagverblijven, instellingen en praktijken komen steeds meer handpoppen voor. Dat is niet zo gek want handpoppen zijn een geweldig hulpmiddel om kinderen te helpen bij bijvoorbeeld de spraak-taalontwikkeling, de psycho-sociale ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de spelontwikkeling of de morele ontwikkeling.

De handpop is laagdrempelig voor het kind waardoor het kind meer en/of andere kanten van zichzelf durft te laten zien. De handpop levert dus aanvullende informatie op. Informatie die je zonder pop niet of moeilijker boven water krijgt.

Veel leerkrachten, pedagogisch medewerkers en hulpverleners hebben inmiddels ontdekt dat kinderen anders op hen reageren dan op een handpop en gaan vol enthousiasme aan de slag met de pop om bijvoorbeeld:

 • contact te maken met een kind,
 • er achter te komen wat er in een kind leeft,
 • wat speelsheid aan hun activiteiten toe te voegen,
 • meer plezier te ervaren,
 • kinderen makkelijker te laten praten,
 • kinderen te laten zien wat ze doen, wat het effect van hun gedrag is,
 • kinderen een voorbeeld te geven,
 • de aandacht langer vast te houden,
 • de betrokkenheid te vergroten,
 • de spreekdrempel voor stille kinderen te verlagen,
 • een kind zich veiliger te laten voelen,
 • kinderen een vriendje te bieden,
 • lessen leuker te maken.

DE HANDPOP IS EEN FANTASTISCH INSTRUMENT

De handpop kan het allemaal, heeft alles in zich om al deze wensen te vervullen. Toch blijkt het in de praktijk niet voor iedereen even eenvoudig om met een pop te werken. Het enthousiasme voor de pop en de wil om er mee aan de slag te gaan is er, maar er zijn ook obstakels en als die niet weggehaald worden dan gaat de lol er af en wordt de pop aan de kant gezet of vooral door de kinderen bespeeld. Herkenbaar?

Werken met een handpop is echt geen hogere wiskunde maar het is wel meer dan ‘men neme een pop en dan voltrekt het wonder zich vanzelf.’ Het wonder wordt zichtbaar wanneer je vaardigheden, houding en babbelend inhoud geven met elkaar combineert. Dan ontstaat er een pop waar je blij van wordt, die de aandacht van kinderen vast kan houden en die voor je kan gaan werken.

Kinderen omarmen de pop en reageren er zo makkelijk op, omdat ze hem zien als een vriendje. Een gelijke die hen begrijpt, dezelfde struggles heeft, ook fouten maakt en de hele wereld nog aan het ontdekken is.

Wanneer je gaat denken vanuit de pop en naar de pop gaat kijken door de ogen van een kind dan ontdek je al snel dat de pop anders om gaat met inhouden en leeractiviteiten dan jij. Dat hij geen opvoeder is en bijvoorbeeld niet corrigeert of verbetert.

HET KAN MET VRIJWEL ELKE POP

Je hoeft geen groot speltalent te zijn en ook niet te kunnen buikspreken om een leuke en geloofwaardige pop neer te zetten. Ja, er komt wel wat techniek bij kijken maar die is niet ingewikkeld en door iedereen met enthousiasme voor de pop te leren. Enthousiasme en open staan voor de mogelijkheden die je pop heeft zijn de enige voorwaarden om tot een pop te komen waarmee je geweldige gesprekken gaat voeren en prachtige resultaten gaat behalen. Nog meer goed nieuws: het is met vrijwel elke (methode)pop te realiseren.

Nieuwsgierig naar wat de handpop voor jou kan betekenen?

Wat kan de handpop bijvoorbeeld toevoegen aan het pedagogisch klimaat? Wat maakt de pop zo bruikbaar wanneer je met kinderen werkt? De antwoorden op deze vragen heb ik uitgewerkt in het eerste hoofdstuk van mijn boek “De handpop als pedagogisch hulpmiddel”

Je kunt het gratis downloaden.

WIE IK BEN?

Dit ben ik, samen met mijn pop JaNee. Ik bedacht JaNee in 2006 en liet haar produceren voor mijn toenmalige bedrijf Handpop.nl. Met JaNee wilde ik een krachtig en assertief meisje neerzetten dat kinderen kon gaan helpen met praten, voelen en beleven.

Ik ben geen poppenspeler maar een pop-o-loog en handpopcoach. Ik gebruik een pop ter ondersteuning en begeleiding van kinderen tussen de 2 – 14 jaar. Dat leer ik ook aan leerkrachten, pedagogisch medewerkers, hulpverleners en andere professionals uit het onderwijs, de kinderopvang en de hulpverlening.

Mijn avontuur met de handpop startte in 1994 tijdens mijn opleiding aan de PABO en is nooit meer gestopt. Ik ben een ervaren en door het Crkbo erkend docent.

WAT DOE IK?

Ik werk met en voor ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, groepswerkers, hulpverleners en alle andere professionals die nieuwsgierig zijn hoe je via een handpop het contact met en de aandacht/betrokkenheid van kinderen kunt vergroten. Voor een ieder die de handpop een vaste plek binnen hun programma of (be)handelingsplan willen geven. Ik bekijk de situatie, denk mee en maak het werken met de pop haalbaar en uitvoerbaar. Dit doe ik o.a. via training en coaching. In de opleiding tot handpopcoach ga ik nog een stap verder en leer ik professionals hoe je de kracht en de mogelijkheden van de handpop op organisatieniveau in kunnen zetten.

Mijn aanbod valt onder kort beroepsonderwijs en is door het Crkbo erkend.

Ik help je een geloofwaardige handpop neer te zetten, een pop die een vriendje van de kinderen wordt, die helpt te groeien en hobbels helpt te overwinnen.  Een pop die aansluit bij de belevingswereld van een kind, die nieuwsgierig is, vragen stelt en actief contact maakt. Een pop die plannetjes verzint, kinderen moeiteloos meeneemt op ontdekkingstocht en hen laat vertellen wat er in hen leeft.

Het gaat daarbij niet pop die erbij is voor de lol of de leuk maar een pop waarover nagedacht is en die gericht is op zelfstandigheid, verbinding en groei. Een pop waarmee je jouw visie en waarden uit kunt dragen.

Ik ga graag aan de slag met mensen die het (pedagogisch) werken met de handpop onder de knie willen krijgen, de kansen en mogelijkheden van de handpop binnen hun eigen specifieke situatie willen onderzoeken en/of zich willen ontwikkelen tot handpopcoach.

Mijn kracht

Ik ben al meer dan 25 jaar gegrepen door de magie van de handpop, wordt nog steeds erg blij van het contact dat ik zie ontstaan tussen kind en pop en ben een vakvrouw die gericht is op de dagelijkse praktijk. Ik heb:

Vanaf 2004 ben ik op talloze scholen, kinderdagverblijven, praktijken, organisaties en instellingen geweest. Ik heb mee mogen denken over vraagstukken gericht op het vergroten van o.a. de betrokkenheid, de interactie, de taal-denkontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfstandigheid van kinderen. JaNee en ik zijn regelmatig als gastdocent te vinden op vakopleidingen en verzorgen workshops tijdens studiedagen binnen het onderwijs, de kinderopvang, de zorg en de hulpverlening.

In ons werk zijn contact, verbinding, oplossingsgericht denken, eenvoud, haalbaarheid, uitvoerbaarheid onze belangrijkste uitgangspunten waarbij we de kracht van de pop en de behoefte van het kind altijd in het oog houden.

Wat ik voor je kan betekenen

Ik ga je helpen om van de pop een geloofwaardige, levendige en uitnodigende persoonlijkheid te maken die makkelijk contact met kinderen maakt en die je meer inzicht in het kind gaat geven.

Ik help je een team te worden met je pop, om er mee te gaan samenwerken, zodat het een uitnodigende en speelse assistent wordt die moeiteloos contact maakt. Die uitdaagt tot interactie en deelname op een plezierige, laagdrempelige manier, zodat leren spontaan en sprankelend wordt.

MIJN AANBOD

DIT ZEGGEN KLANTEN OVER MIJ

BIJ HEN GING IK AL AAN DE SLAG MET DE HANDPOP

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten?

Ja, ik wil meer weten over wat de handpop voor mij kan betekenen en ontvang graag je wekelijkse berichten