Het doel geeft richting aan de activiteit en de inhoud

Hieronder een aantal pedagogische doelen die via de handpop te bereiken zijn. De lijst is niet volledig maar geeft wel een beeld van de diversiteit aan mogelijkheden.  Geen enkele situatie, geen enkel kind is hetzelfde en er zijn voor elk doel wat je bereiken wilt meerdere ingangen te bedenken die je gebruiken kunt.

 • het vergroten van de aandacht;
 • actieve deelname aan activiteiten;
 • actief taalgebruik/deelname aan een gesprek;
 • afscheid leren nemen;
 • oefenen met ander gedrag;
 • contact leggen met anderen;
 • grenzen verleggen en uitdagingen aangaan;
 • inhoud geven aan spel;
 • leren samenspelen/samenwerken;
 • leren uiting te geven aan gedachten, emoties en gevoelens;
 • leren omgaan met angst;
 • leren omgaan met conflicten;
 • leren omgaan met de ander;
 • leren omgaan met zichzelf;
 • leren omgaan met veranderingen;
 • oefenen met assertiviteit/weerbaarheid;
 • oefenen met leerstof;
 • oefenen met zelfstandigheid;
 • pestproblematiek bespreekbaar maken;
 • spelenderwijze de wereld verkennen;
 • vaardigheden oefenen;
 • werken aan een taak;
 • werken aan het zelfbeeld/zelfbewustzijn;
 • woordenschatuitbreiding;
 • etc.

Er zijn maar weinig doelen waarbij een handpop géén rol kan spelen dus des te meer reden om de handpop door de ogen van het kind te gaan bekijken. De pop heeft alles in zich om uit te groeien tot een geweldige en waardevolle vriend en assistent. Voor de kinderen, maar ook van jou. Er is, om dat te bereiken, alleen geen quick fix. Het is geen kwestie van een paar ingrediënten in een potje stoppen, even schudden en het wonder ontvouwt zich vanzelf. Nee, het is veel boeiender en uitdagender; werken met een pop vraagt commitment en is een sprankelend avontuur wat niet altijd loopt zoals je het bedacht had, maar wat steeds weer nieuwsgierig maakt naar de volgende halte.

Bij het werken met de pop draait het niet om de vraag ‘kan ik dit leren?’ maar ‘wil ik dit leren?’ Het antwoord op de eerste vraag is ja, als jij enthousiast bent over de pop dan voldoe je aan het belangrijkste criterium. Wat is jouw antwoord op de tweede vraag?