Project omschrijving

In 2012 is de handleiding “JaNee heeft Alles” vervangen voor “de handpop als pedagogisch hulpmiddel.” Daar waar “JaNee heeft Alles” vooral gericht was op uitgewerkte thema’s, is “de handpop als pedagogisch hulpmiddel” breder van opzet en meer gericht op inzicht en vaardigheden die nodig zijn om een pop tot leven te roepen binnen welke pedagogische situatie dan ook.

De handleiding kwam uit tijdens de economische crisis, scholen en instellingen kochten nog wel handpoppen, maar draaiden massaal de scholings kraan dicht waardoor het werken met de handpop in de praktijk niet of niet genoeg van de grond kwam. Daarnaast was er een groei in het aantal ouders en hulpverleners die een pop wilden gaan gebruiken binnen hun werk of pedagogische missie en ook zij zochten naar handvatten en handreikingen. Deze handleiding moest daar in gaan voorzien en werd een basis waarmee iedereen een start kon maken en vooral de meest belangrijke valkuilen zou kunnen vermijden.

In deze handleiding is ervoor gekozen om geen thema’s en ontwikkelingsgebieden uit te werken, het moest geen ‘recepten- of ideeënboek worden maar een boek met voorbeelden en handreikingen om je te helpen je eigen ideeën vorm te gaan geven zodat het mogelijk wordt om zelfstandig aan te sluiten bij elk denkbaar thema en elk denkbaar onderwerp. “De handpop als pedagogisch hulpmiddel” is meer een vertaling van mijn visie en mijn manier van werken met handpoppen dan “JaNee heeft Alles” dat was, ik wil graag aanzetten tot zelf denken en zelf uitproberen en ben liever geen ‘receptenmaker.’

De handleiding is nog steeds te koop via handpoppen.nl

Een impressie van de handleiding is hier te vinden.