Een handpopcoach:

  • is deskundig in het gebruik van de handpop binnen het onderwijs, de kinderopvang of de hulpverlening, zodat er geen (methode) pop meer in of op de kast hoeft te liggen.
  • begrijpt helemaal waarom de pop zo goed werkt bij kinderen en neemt dit in al haar overwegingen mee, zodat het pedagogisch klimaat verbetert en kinderen meer van zichzelf laten zien.
  • weet hoe een pop tot leven geroepen moet worden en hoe hij uit kan groeien tot een speelse assistent die de aandacht van kinderen moeiteloos van kan houden.
  • is in staat de pop een rol en inhoud te geven bij het doelgericht, plangericht en kindgericht werken, zodat de positieve uitwerking van de pop onderdeel van het jaarplan wordt.
  • heeft zicht op het gebruik en de mogelijkheden van alle aanwezige handpop(pen), zodat deze aanpak doorgetrokken kan worden binnen de gehele organisatie.
  • kan haar collega’s begeleiden en coachen bij het inzetten van de handpop, zodat niemand zich nog ongemakkelijk hoeft te voelen bij het gebruik van een pop.

Wanneer je een pop doordacht invult, er je visie en inhoud aan koppelt dan ontstaat er een assistent waarmee je kunt samenwerken. Een assistent die met open armen ontvangen wordt door de kinderen en die jou helpt jouw ideeën en/of doelen op een eenvoudige, speelse en sprankelende manier te bereiken. Een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Dat lijkt te mooi om waar te zijn maar het is echt haalbaar. Wanneer je op een andere manier gaat kijken naar de mogelijkheden van dat pratende stukje stof dan zie je kansen in plaats van obstakels.

Een handpopcoach is er om obstakels om te buigen naar prachtige kansen.

  • Ze start bij de mindset

De meeste obstakels komen voort uit de mindset, uit aannames en belemmerende gedachten. Een andere kijk op de pop levert een andere realiteit op en maakt de kansen van de pop zichtbaar. Aandacht voor de mindset is wezenlijk in dit proces.

  • Ze leert vaardigheden aan

Om de kansen van de pop zo goed mogelijk te gebruiken zijn enkele vaardigheden nodig. Een handpopcoach leert hoe een pop tot leven komt en inhoud krijgt zonder dat hiervoor veel techniek of fantasie nodig is.

  • Ze denkt in haalbare stappen

De handpopcoach structureert het leerproces met de pop en weet welke hulpmiddelen ze kan gebruiken om doelen te bereiken. Ze biedt een haalbaar en op maat gemaakt stappenplan aan dat gericht is op succeservaringen.

  • Ze integreert de pop in het programma

De pop wordt een onderdeel van het weekprogramma en gaat activiteiten voor zijn rekening nemen. De handpopcoach bekijkt welke activiteiten daar het meest geschikt voor zijn zodat de pop geen extra voorbereidingtijd nodig heeft.

Waardoor de pop meer gaat leven en meer resultaten kan gaan boeken

Praat in de ik/vorm

Ik....

De pop die vanuit de ik-vorm handelt, is een pop die veel mogelijkheden heeft voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Is nieuwsgierig

Nieuwsgierigheid

Een nieuwsgierige pop is een pop die vragen stelt omdat hij de wereld om zich heen wil ontdekken.

Heeft plannetjes

Plannetjes

Wanneer een pop plannetjes heeft kan hij een rol gaan spelen in het (les)programma en activiteiten over gaan nemen.

Bedenkt spelletjes

Spelletjes

De pop is een vriendje en daar doe je spelletjes mee. De inhoud van die spelletjes kan heel divers en leerzaam zijn.

Beleeft avonturen

Avonturen

De pop kan kinderen uitdagen tot het verleggen van grenzen. Via de pop kan er geoefend worden met nieuwe uitdagingen.

Is aan het leren

Leren

Een pop die graag wil leren zoekt naar oplossingen voor obstakels die hem belemmeren en draagt die houding uit.

Deelt gedachten

Gedachten

Een pop die gedachten deelt maakt het anderen makkelijker dit ook te doen. Daardoor ontstaat er begrip en verbinding.

Maakt fouten

Fouten

Fouten maken is helemaal niet erg en zijn onderdeel van elk leerproces. De pop kan ook hierin een voorbeeldfunctie hebben.

Heeft gevoelens

Gevoelens

Als je over gevoelens gaat praten kom je er achter dat een ander ze ook heeft en dat er meer over-eenkomsten dan verschillen zijn.

Maakt vrienden

Vrienden

Een pop met deze kwaliteiten en eigenschappen maakt vrienden. Daar wil een kind bij zijn, bij horen en van leren.